Uncategorized

XÂY NHÀ HOÀN THIỆN TPHCM

Sợ quá, nghe nói tầm này đang “khủng hoảng tuổi trung niên”

Dấu hiệu nhận biết: lên đồ cf nhưng chỉ ngồi một góc selfie mình ên trong im ắng rồi dzìa @.@

XAY NHA HOAN THIEN TPHCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!