XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN

A. DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN:

Xin giấy phép xây dựng quận Phú Nhuận phường 01: 22.000đ/m2.

– Xpxd quận Phú Nhuận phường 02: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép quận Phú Nhuận phường 03: 22.000đ/m2.

– Dịch vụ xin phép quận Phú Nhuận phường 04: 22.000đ/m2.

– Xin phép quận Phú Nhuận phường 04: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép xây dựng phường 05: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép xây dựng phường 07: 22.000đ/m2.

– Chi phí xin giấy phép xây dựng phường 08: 22.000đ/m2.

– Chi phí xin giấy phép xây dựng phường 09: 22.000đ/m2.

– Xin phép nâng tầng quận Phú Nhuận phường 10: 22.000đ/m2.

– Xin phép cải tạo phường 11 q.Phú Nhuận: 22.000đ/m2.

– Xin phép sửa chữa phường 12 q.Phú Nhuận: 22.000đ/m2.

– Xin xây dựng phường 13: 22.000đ/m2.

– Xin xây dựng phường 14: 22.000đ/m2.

– Xin xây nhà phường 15: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép phường 17: 22.000đ/m2.

– Thời gian xin giấy phép: 28 ngày.

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ sao y công chứng: 02 bản.

+ Bản đồ hiện trạng photo: 01 bản.

+ CMND photo: 01 bản.

B. LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP GOLDMAN

– Điện thọai : 0901-835-397 (Quý khách vui lòng gọi để được tư vấn. cảm ơn)

– Email : ctygoldman@gmail.com

– Địa chỉ : 88/5 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn.

– Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-phu-nhuan

XIN PHEP QUAN PHU NHUAN

DICH VU XIN PHEP Q.PHU NHUAN