BIÊN BẢN BÀN GIAO RANH MỐC QUẬN GÒ VẤP

I. LẬP BIÊN BẢN BÀN GIAO RANH MỐC QUẬN GÒ VẤP

Các hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

–  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở.

II. LẬP BIÊN BẢN .

Hôm nay ngày 16/06/2021.

Tại địa chỉ khu đất: 225/5 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp.

Chúng tôi gồm:

Bên A (bên bàn giao): CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐO ĐẠC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG

Đại diện: Ông Lê Huy CườngChức vụ: P.Giám Đốc
                Ông Nguyễn Đình ThànhChức vụ: nhân viên

Bên B: (bên nhận bàn giao): CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

Đại diện: Bà Bùi Vĩnh Hồng

Đại diện: ………………………………………………………………………

Các bên cùng bàn giao:

Đại diện: ………………………………, Chức vụ:…………………………

Đại diện: ………………………………, Chức vụ:…………………………

Cùng tiến hành bàn giao thực địa với các nội dung sau:

1. Bên A bàn giao cho Bên B các điểm tọa độ ranh giới khu đất tại thực địa theo hợp đồng đo đạc số: 420/ĐĐLT-2021 ngày 16/6/2021.

2. Các điểm tọa độ ranh giới khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 13097/98 do UBND TPHCM cấp ngày 30/10/1998. Đính kèm bản đò hiện trạng vị trí – cấm mốc  420/ĐĐLT-2021 do Công Ty Tnhh Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Thương Mại Liên Hưng lập ngày 16/6/2021.

3. Các điểm tọa độ ranh đất được định vị và làm dấu tại thực địa bằng cọc sắt.

4. Số lượng điểm được định vị bao gồm: 06 điểm tương ứng với các điểm ranh đất .

5. Biên bản bàn giao này được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Ông Lê Huy CườngBà Bùi Vĩnh Hồng

III. LIÊN HỆ

Web: https://xinphepxaydungsaigon.com/bien-ban-ban-giao-ranh-moc-quan-go-vap/

error: Content is protected !!