CẢI TẠO SỬA NHÀ QUẬN GÒ VẤP

Bạn đứng ở tầng 1, có người mắng bạn, bạn nghe thấy nên rất tức giận.

Bạn đứng ở tầng 10, có người mắng bạn, bạn nghe không rõ còn tưởng đang chào hỏi mình.

Bạn đứng ở tầng 50, có người mắng bạn, bạn cúi đầu nhìn xuống, trong mắt chỉ toàn phong cảnh.

Một người cảm thấy đau khổ bởi do họ chưa có được độ cao. Vị trí không đủ cao chỉ nhìn thấy toàn vấn đề, tầm nhìn quá nhỏ, những thứ vướng mắc đều là chuyện vặt vãnh tầm thường. Còn khi đã có đủ độ cao, mọi thứ đều khác, như gió thoảng mây bay.

Hình do anh hàng xóm ở tầng 35 chụp xuống

Bài lạng trên mụm có edit!

error: Content is protected !!