CHO THUÊ CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG

dịch vụ cho thuê chứng xây dựng chỉ uy tín, tận tâm

bạn cần chứng chỉ để lập hồ sơ thiết kế, thi công, giám sát. chúng tôi cho thuê chứng chỉ để giúp bạn cũng cố hồ sơ

1. ĐƠN GIÁ CHO THUÊ CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG

cho thuê chứng chỉ kiến trúc và người đứng thiết kế: 100k/chứng chỉ

cho thuê chứng chỉ kết cấu và người đứng thiết kế: 100k/chứng chỉ

cho thuê chứng chỉ điện nước và người đứng thiết kế: 100k/chứng chỉ

cho thuê chứng chỉ giám sát xây dựng và người đứng giám sát xây dựng: 100k/chứng chỉ

2. LIÊN HỆ

ĐT: 0901.835.397

error: Content is protected !!