CÔNG TY XÂY DỰNG Ở NHÀ BÈ, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN

CÔNG TY XÂY DỰNG Ở NHÀ BÈ

Bước qua tuổi 71 rồi. Nhớ cỡ tuổi nầy, ông bà mình đâu có chúc Tết ai! Chỉ ngồi nhà, tự thưởng trà, hoa … và chờ nghe lời chúc Xuân từ thiên nhiên và người thân, tử đệ!

error: Content is protected !!