CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 2, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 2

DU XUÂN THẬP TỰ

Mùng 7 Tết, hạ nêu xong, cả nhà du Xuân thập tự ở Bình Dương. Nhà tôi có 4 người, chia làm 2 phe: bà xã với con gái lớn chuyên việc cúng bái lễ vọng cầu an, còn tôi với con gái nhỏ lo lái xe, tìm chỗ đậu, cũng như loanh quanh đâu đó trong chùa.

Để ý, thấy chùa nào cũng tặng bà xã tôi một món nho nhỏ, khi thì trái táo trái cam, khi thì mảnh giấy đỏ, mảnh vải điều … gọi là lộc.

Còn tôi, lộc chính là sắc Xuân trong từng cảnh chùa và mỗi mặt người…

error: Content is protected !!