CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 6, NHẬN THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

Hôm nay mới lấy hộ chiếu làm trước Tết, trể chuyến đi Ấn Độ với vợ chồng Thu Nga rồi, tiếc quá!

Hôm Tết ngồi cafe với bạn già nhớ những chuyến đi xa… rồi thở dài: qua tuổi 70 sức khoẻ có mòi suy giảm, đi thôi cho kịp… kkk

Hôm nay nhánh Ngọc Điểm nở tròn, thơm ngát… màu lại đẹp… tháng 3 đi xứ Phật hay qua Phù Tang thăm Kim Các Tự?!

error: Content is protected !!