ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN 4

A. CHUYÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN 4.

– Chi phí đo đạc bản đồ quận 1: 4.000.000đ/hồ sơ.

– Định vị ranh đất: 10.000.000đ/hồ sơ.

– Cấm mốc: 2.000.000đ/mốc.

– Vẽ bản đồ hiện trạng: 3.000.000đ/hồ sơ.

– Cách xác định:

+ Đo đạc hiện trạng, cấm mốc toàn khu đất.

+ Xác định mốc chuẩn tại hiện trường.

+ Xác định chính xác tọa độ bằng công nghệ đo tĩnh.

+ Chuyển đổi dữ liệu sang tọa độ VN2000.

+ Lập bản vẽ hiện trạng vị trí

– Dịch vụ khác:

+ Xin giấy phép xây dựng quận 4.

+ Hoàn công nhà ở.

+ Tách thửa đất.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

do dac ban do quan 4

do dac hien trang quan 4

do dac ban do hien trang quan 4

cam moc ranh dat quan 4

dinh vi ranh dat quan 4

ve ban do hien trang quan 4

lap ban ve hien trang quan 4

do dac cam moc ranh quan 4

do dac hien trang cap so do quan 4

khao sat lap ban do dia hinh quan 4

do dac xac dinh ranh dat quan 4

do dac can ho chung cu quan 4

do dac khao sat dia hinh quan 4

cam moc ranh quan 4

error: Content is protected !!