ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN GÒ VẤP

A. CHUYÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN GÒ

VẤP.

– Chi phí đo đạc bản đồ quận Gò Vấp: 4.000.000đ/hồ sơ.

– Định vị ranh đất: 10.000.000đ/hồ sơ.

– Cấm mốc: 2.000.000đ/mốc.

– Vẽ bản đồ hiện trạng: 3.000.000đ/hồ sơ.

– Cách xác định:

+ Đo đạc hiện trạng, cấm mốc toàn khu đất.

+ Xác định mốc chuẩn tại hiện trường.

+ Xác định chính xác tọa độ bằng công nghệ đo tĩnh.

+ Chuyển đổi dữ liệu sang tọa độ VN2000.

+ Lập bản vẽ hiện trạng vị trí

– Dịch vụ khác:

+ Xin giấy phép xây dựng quận Gò Vấp:

https://xinphepxaydungsaigon.com/xin-phep-xay-dung-quan-go-vap/

+ Hoàn công nhà ở:

https://xinphepxaydungsaigon.com/hoan-cong-nha-dat-quan-go-vap/

+ Tách thửa đất.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

do dac ban do quan go vap

do dac hien trang quan go vap

do dac ban do hien trang quan go vap

cam moc ranh dat quan go vap

dinh vi ranh dat quan go vap

ve ban do hien trang quan go vap

lap ban ve hien trang quan go vap

do dac cam moc ranh quan go vap

do dac hien trang cap so do quan go vap

khao sat lap ban do dia hinh quan go vap

do dac xac dinh ranh dat quan go vap

do dac can ho chung cu quan go vap

cam moc ranh quan go vap

do dac khao sat dia hinh quan go vap

error: Content is protected !!