ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN TÂN BÌNH

A. CHUYÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, CẤM MỐC QUẬN TÂN BÌNH.

– Chi phí đo đạc bản đồ quận Tân Bình: 4.000.000đ/hồ sơ.

– Định vị ranh đất: 10.000.000đ/hồ sơ.

– Cấm mốc: 2.000.000đ/mốc.

– Vẽ bản đồ hiện trạng: 3.000.000đ/hồ sơ.

– Cách xác định:

+ Đo đạc hiện trạng, cấm mốc toàn khu đất.

+ Xác định mốc chuẩn tại hiện trường.

+ Xác định chính xác tọa độ bằng công nghệ đo tĩnh.

+ Chuyển đổi dữ liệu sang tọa độ VN2000.

+ Lập bản vẽ hiện trạng vị trí

– Dịch vụ khác:

+ Xin giấy phép xây dựng quận Tân Bình.

+ Hoàn công nhà ở.

+ Tách thửa đất.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

do dac ban do quan tan binh

do dac hien trang quan tan binh

do dac ban do hien trang quan tan binh

cam moc ranh dat quan tan binh

dinh vi ranh dat quan tan binh

ve ban do hien trang quan tan binh

lap ban ve hien trang quan tan binh

do dac cam moc ranh quan tan binh

do dac hien trang cap so do quan tan binh

khao sat lap ban do dia hinh quan tan binh

do dac xac dinh ranh dat quan tan binh

do dac can ho chung cu quan tan binh

cam moc ranh quan tan binh

do dac khao sat dia hinh quan tan binh

error: Content is protected !!