KHÁCH SẠN F1: NGÀY N+4

KHÁCH SẠN F1: NGÀY N+4

1. Bàn cà-phê-kỳ-lão đặt trước sân quán 7 Xê tồn tại hơn 20 năm! Không kể bạn vãng lai, đầu tiên có 10 lão: 2 bác sĩ, 1 dược sĩ, 4 ông đốc hưu trí và 3 kỳ nhân. Tre tàn, rụi, mà măng không mọc nên trước ngày N, tồn lưu có 5 người. Đầu tiên là ds N. đi định cư bên Mỹ, H về quê Sài gòn theo hiệp định … hưu. Tiếp tục có 3 lão định cư miền chín suối: bs T tai nạn giao thông, ông đốc C và kỳ nhân K do bệnh ung thư.

Giờ, kiếp nạn xảy ra: 5 lão còn lại thì 2 lão F0, 3 lão F1, quán 7 Xê toàn bộ gia đình 7 F0, 4 F1 cũng đóng cửa. Và, anh em thống nhất: Nếu tồn tại qua nạn kiếp nầy thì bàn cà phê kỳ lão cũng giải tán, gà ai nấy ôm, cà phê ai nấy uống!

2. Hôm qua, block A khu cách ly tiếp nhận thêm 5 người, nhìn kỹ thấy quen, là các giáo viên còn khá trẻ, trong đó có ông phó đốc trường bự. Thì ra là F0 người cháu ông chủ quán cũng giáo viên! Và cũng do cà phê trong quán khác! Bởi vậy ta nói, thằng Tây nó đem cà phê qua Việt Nam trồng làm chi, để dân ta ghiền, chẳng những ghiền cà phê mà còn ghiền cà …kê dê ngỗng! Cớ sự vậy mà ra!

3. Hôm nay ăn sáng vẫn còn thấy ngon. Ds N khi về VN trước dịch, nói: Già, còn ăn được, mà thấy ngon là chưa … chết! Dược sĩ nói nên tin! Hi

XIN PHÉP XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

error: Content is protected !!