KHAI DI SẢN THỪA KẾ QUẬN GÒ VẤP

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ ĐỂ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

I/ Các giấy tờ cần xuất trình khai nhận di sản thừa kế :

– Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, Giấy khai sinh của những người khai nhận di sản thừa kế.

– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

– Sơ yếu lý lich (đã có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan có thẩm quyền).

– Giấy tờ về di sản thừa kế.

– Di chúc hợp pháp (nếu có).

– Giấy uỷ quyền, giấy nhường di sản thừa kế, giấy từ chối di sản thừa kế (nếu có).

II/ Trình tự khai di sản thừa kế để xin gpxd quận Gò Vấp :

-Nếu việc khai nhận di sản thừa kế có nội dung phức tạp hoặc liên quan tới khối tài sản lớn thì Công chứng viên thực hiện việc niêm yết thông báo thừa kế tại UBND phường trong thời hạn 30 ngày;

– Sau thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại, khiếu kiện nào (đã có xác nhận của UBND phường, xã) thì Công chứng viên lập Văn bản Khai nhận di sản thừa kế hoặc Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế;

– Những người khai nhận di sản thừa kế đọc Văn bản, khi đồng ý với nội dung thì ký vào văn bản trước mặt Công chứng viên;

xin phep xd go vap
error: Content is protected !!