XIN GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ PHỐ Ở QUẬN PHÚ NHUẬN

A.  XIN PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN:

– Cty chúng tôi chuyên XPXD quận Phú Nhuận: 20.000đ/m2

– Dịch vụ thiết kế nhà quận Phú Nhuận: 60.000đ/m2

+ Hồ sơ thiết kế gồm:

* Bản vẽ phối cảnh 3D

* Bản vẽ kiến trúc (mặt bằng công năng các tầng, chi tiết các hạng mục…)

* Bản vẽ kết cấu (mặt bằng tim cọc, mặt bằng thép các tầng, chi tiết thép các cấu kiện…)

* Bản vẽ điện nước (mặt bằng điện nước các tầng..)

B. LIÊN HỆ

Web: https://xinphepxaydungsaigon.com/xin-giay-phep-sua-chua-cai-tao-nha-pho-o-quan-phu-nhuan/

error: Content is protected !!