XIN PHÉP XÂY DỰNG PHƯỜNG CẦU KHO QUẬN 1

XIN PHÉP XÂY DỰNG PHƯỜNG CẦU KHO QUẬN 1

Cầu Kho là một phường thuộc Quận 1Thành phố Hồ Chí MinhViệt Nam.

Mục lục

Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Phường Cầu Kho nằm ở phía tây nam Quận 1, có vị trí địa lý:

Phường có diện tích 0,35 km², dân số năm 1999 là 20.582 người,[2] mật độ dân số đạt 58.806 người/km².

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, Cầu Kho là một phường thuộc quận 2 (quận Nhì), thành phố Sài Gòn.

Năm 1962, một phần diện tích và dân số của phường Cầu Kho được tách ra để lập thêm 2 phường Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cư Trinh.

Năm 1976, chính quyền giải thể quận 2, địa bàn sáp nhập vào quận 1. Đồng thời, chia phường Cầu Kho thành 2 phường là Phường 22 và Phường 23, chia phường Nguyễn Cảnh Chân thành 2 phường là Phường 24 và Phường 25 thuộc Quận 1.[3]

Ngày 26 tháng 8 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 147-HĐBT[4]. Theo đó, giải thể Phường 22, địa bàn sáp nhập vào các phường 23 và 24.

Ngày 21 tháng 12 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 184-HĐBT[3]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của Phường 24 và Phường 25 để tái lập phường Cầu Kho.

error: Content is protected !!