XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN

A. DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG NHÀ PHỐ Ở QUẬN PHÚ NHUẬN:

Xin giấy phép xây dựng quận Phú Nhuận phường 01: 30.000đ/m2.

– Phường 02: 30.000đ/m2.

– Phường 03: 25.000đ/m2.

– Phường 04: 30.000đ/m2.

– Phường 05: 20.000đ/m2.

– Phường 06: 30.000đ/m2.

– Phường 07: 30.000đ/m2.

– Phường 08: 25.000đ/m2.

– Phường 09: 30.000đ/m2.

– Phường 10: 20.000đ/m2.

– Phường 11: 25.000đ/m2.

– Phường 12: 30.000đ/m2.

– Phường 13: 20.000đ/m2.

– Phường 14: 35.000đ/m2.

– Phường 15: 30.000đ/m2.

– Phường 17: 20.000đ/m2.

– Thời gian xin giấy phép: 18 ngày.

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ sao y công chứng: 02 bản.

+ Bản đồ hiện trạng photo: 01 bản.

+ CMND photo: 01 bản.

– Mật độ xây dựng:

DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT (M2)DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) DIỆN TÍCH CHỪA MẬT ĐỘ (M2)
3030.00.0
3535.00.0
4040.00.0
4545.00.0
5050.00.0
5553.11.1
6057.62.4
6561.13.9
7064.45.6
7567.57.5
8071.28.8
8574.810.2
9078.311.7
9581.713.3
10085.015.0
120100.819.2
140116.223.8
150131.228.8
200160.040.0

B. LIÊN HỆ:

– Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-phu-nhuan

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN
DICH VU XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

#

XINPHEPSUACHUAQUANPHUNHUAN

#XINPHEPCAITAOMORONGQUANPHUNHUAN

#GIẤYPHÉPXÂYDỰNGQUẬNPHÚNHUẬN

#LÀMGIẤYPHÉPXÂYDỰNGPHÚNHUẬN

#XPXDQUANPHUNHUAN

#XINGPXDQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXDQUANPHUNHUAN

#XINGIAYPHEPXAYDUNGQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGQUANPHUNHUAN

#DICHVUXINPHEPXAYDUNGQUANPHUNHUAN

#XINGIAYPHEPXAYDUNGQUANPHUNHUAN

#DIEUCHINHGIAYPHEPXAYDUNGQUANPHUNHUAN

#DICHVUXPXDQUANPHUNHUAN

#DICHVUXINGIAYPHEPXAYDUNGQ.PHUNHUAN

#XINGIAYPHEPXAYDUNGQ.PHUNHUAN

#XINPHEPCAITAONHAQUANPHUNHUAN

#CONGTYXINPHEPXAYDUNGQ.PHUNHUAN

#XINPHEPSUACHUAQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGCUAHANGTIENICHPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGKHACHSANQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGQUANANQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGQUANCAPHEQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYDUNGSHOPTHOITRANGQUANPHUNHUAN

#XINPHEPXAYTRUNGTAMTHUONGMAIQUANPHUNHUAN

#XINPHEPNANGTANGQUANPHUNHUAN

error: Content is protected !!