XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN

A. DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN:

Xin giấy phép xây dựng quận Phú Nhuận phường 01: 30.000đ/m2.

– Phường 02: 40.000đ/m2.

– Phường 03: 45.000đ/m2.

– Phường 04: 40.000đ/m2.

– Phường 05: 50.000đ/m2.

– Phường 06: 30.000đ/m2.

– Phường 07: 40.000đ/m2.

– Phường 08: 45.000đ/m2.

– Phường 09: 30.000đ/m2.

– Phường 10: 40.000đ/m2.

– Phường 11: 45.000đ/m2.

– Phường 12: 30.000đ/m2.

– Phường 13: 40.000đ/m2.

– Phường 14: 45.000đ/m2.

– Phường 15: 30.000đ/m2.

– Phường 17: 40.000đ/m2.

– Thời gian xin giấy phép: 21 ngày.

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ sao y công chứng: 02 bản.

+ Bản đồ hiện trạng photo: 01 bản.

+ CMND photo: 01 bản.

B. LIÊN HỆ:

– Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-phu-nhuan

– XIN PHÉP XÂY DỰNG CÁC QUẬN – HUYỆN KHÁC TPHCM (CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI).

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN
DICH VU XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

XIN GPXD QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XD QUAN PHU NHUAN

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

DICH VU XIN PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

DIEU CHINH GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

XPXD QUAN PHU NHUAN

XIN GIAY PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

XIN PHEP NANG TANG QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP CAI TAO QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP SUA CHUA NHA Q.PHU NHUAN

GIA XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

CONG TY XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

THU TUC XIN PHEP Q.PHU NHUAN

THIET KE XIN PHEP Q.PHU NHUAN

DIEU CHINH GIAY PHEP QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA TIEN CHE Q.PHU NHUAN

XIN PHEP XAY KHACH SAN Q.PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA TRO QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA CAP 4 QUAN PHU NHUAN

DICH VU XIN PHEP XAY DUNG O PHU NHUAN

VE XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

HO SO XIN GIAY PHEP Q.PHU NHUAN

error: Content is protected !!