XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN

A. DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN:

Xin giấy phép xây dựng quận Phú Nhuận phường 01: 22.000đ/m2.

– Xpxd quận Phú Nhuận phường 02: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép quận Phú Nhuận phường 03: 22.000đ/m2.

– Dịch vụ xin phép quận Phú Nhuận phường 04: 22.000đ/m2.

– Xin phép quận Phú Nhuận phường 04: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép xây dựng phường 05: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép xây dựng phường 07: 22.000đ/m2.

– Chi phí xin giấy phép xây dựng phường 08: 22.000đ/m2.

– Chi phí xin giấy phép xây dựng phường 09: 22.000đ/m2.

– Xin phép nâng tầng quận Phú Nhuận phường 10: 22.000đ/m2.

– Xin phép cải tạo phường 11 q.Phú Nhuận: 22.000đ/m2.

– Xin phép sửa chữa phường 12 q.Phú Nhuận: 22.000đ/m2.

– Xin xây dựng phường 13: 22.000đ/m2.

– Xin xây dựng phường 14: 22.000đ/m2.

– Xin xây nhà phường 15: 22.000đ/m2.

– Xin giấy phép phường 17: 22.000đ/m2.

– Thời gian xin giấy phép: 28 ngày.

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ sao y công chứng: 02 bản.

+ Bản đồ hiện trạng photo: 01 bản.

+ CMND photo: 01 bản.

B. LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP GOLDMAN

– Điện thọai : 0901-835-397 (Quý khách vui lòng gọi để được tư vấn. cảm ơn)

– Email : ctygoldman@gmail.com

– Địa chỉ : 88/5 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn.

– Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-phu-nhuan

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN
DICH VU XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN PHU NHUAN

XPXD QUAN PHU NHUAN

XIN GIAY PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

XIN PHEP NANG TANG QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP CAI TAO QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP SUA CHUA NHA Q.PHU NHUAN

GIA XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

CONG TY XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

THU TUC XIN PHEP Q.PHU NHUAN

THIET KE XIN PHEP Q.PHU NHUAN

DIEU CHINH GIAY PHEP QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA TIEN CHE Q.PHU NHUAN

XIN PHEP XAY KHACH SAN Q.PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA TRO QUAN PHU NHUAN

XIN PHEP XAY NHA CAP 4 QUAN PHU NHUAN

DICH VU XIN PHEP XAY DUNG O PHU NHUAN

VE XIN PHEP XAY DUNG Q.PHU NHUAN

HO SO XIN GIAY PHEP Q.PHU NHUAN