XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH – GIÁ CẠNH TRANH

A. XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

1. Chi phí.

– Xin phép xây mới: 30.000đ/m2.

– Xin phép nâng tầng: 40.000đ/m2.

– Có hầm: +12tr/hs.

2. Thời gian hoàn thành: 21 ngày.

3. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (chứng thực): 02 bản.

4. Các dịch vụ khác:

– Hoàn công xây dựng.

– Cấm ranh mốc.

– Đo đạc hiện trạng.

– Hợp thức hóa nhà đất.

– Tách – gộp thửa.

B. LIÊN HỆ:

Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-binh-thanh

XIN PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH
DICH VU XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

#XINPHEPXAYDUNGTAMBINHTHANH

#XINGIAYPHEPXAYDUNGQUANBINHTHANH

#XINPHEPCAITAONHAQUANBINHTHANH

#XINPHEPSUACHUAQUANBINHTHANH

#XINPHEPNANGTANGQUANBINHTHANH

#DIEUCHINHGPXDQUANBINHTHANH

#XINPHEPXAYNHATROQUANBINHTHANH

#XINPHEPXAYDUNGNHAKHOQUANBINHTHANH

#XINPHEPQUANBINHTHANH

#GIẤYPHÉPXÂYDỰNGQUẬNBÌNHTHẠNH

#LÀMGIẤYPHÉPXÂYDỰNGBÌNHTHẠNH

#XINPHEPXAYDUNGBINHTHANH

#XINGIAYPHEPXAYDUNGBINHTHANH

#XPXDQUANBINHTHANH

#XINGPXDQUANBINHTHANH

#XINGIAYPHEPXDQUANBINHTHANH

#CTYXINPHEPXDQUANBINHTHANH

#DVXINPHEPXDQUANBINHTHANH

#CAPPHEPXAYDUNGQUANBINHTHANH

#VEGIAYPHEPXAYDUNGQUANBINHTHANH

#DIEUCHINHGIAYPHEPXAYDUNGQUANBINHTHANH

XIN PHÉP XÂY DỰNG NHANH QUẬN BÌNH THẠNH

THIẾT KẾ XIN PHÉP QUẬN BÌNH THẠNH

XIN GPXD QUẬN BÌNH THẠNH

GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

LAM GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

XIN PHEP XAY DUNG TAM BINH THANH

XIN PHEP QUAN BINH THANH

XIN PHEP XD QUAN BINH THANH

CTY XIN PHEP XD QUAN BINH THANH

DV XIN PHEP XD QUAN BINH THANH

XIN GPXD QUAN BINH THANH

XIN GIAY PHEP XD QUAN BINH THANH

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

CAP PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

VE GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

DIEU CHINH GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

XIN PHEP CAI TAO NHA QUAN BINH THANH

XIN PHEP SUA CHUA QUAN BINH THANH

XIN PHEP NANG TANG QUAN BINH THANH

XIN PHEP XAY DUNG NHA KHO QUAN BINH THANH

DIEU CHINH GPXD QUAN BINH THANH

XIN PHEP XAY NHA TRO QUAN BINH THANH

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

LÀM GIẤY PHÉP XÂY DỰNG BÌNH THẠNH

XIN PHEP XAY DUNG BINH THANH

XIN GIAY PHEP XAY DUNG BINH THANH

XPXD QUAN BINH THANH

error: Content is protected !!