XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

A. XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

1. Chi phí.

– Xin phép xây mới: 30.000đ/m2.

– Xin phép nâng tầng: 40.000đ/m2.

– Có hầm: +12tr/hs.

2. Thời gian hoàn thành: 21 ngày.

3. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (chứng thực): 02 bản.

4. Các dịch vụ khác:

– Hoàn công xây dựng.

– Cấm ranh mốc.

– Đo đạc hiện trạng.

– Hợp thức hóa nhà đất.

– Tách – gộp thửa.

B. LIÊN HỆ:

Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-binh-thanh

– XIN PHÉP XÂY DỰNG CÁC QUẬN – HUYỆN KHÁC TPHCM (CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI).

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN TÂN BÌNH

XIN PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH
DICH VU XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN BINH THANH

giấy phép xây dựng quận bình thạnh

làm giấy phép xây dựng bình thạnh

xin phep xay nha quan binh thanh

xin phep xay dung quan binh thanh

xin phep quan binh thanh

xin phep xd quan binh thanh

cty xin phep xd quan binh thanh

dv xin phep xd quan binh thanh

xin gpxd quan binh thanh

xin giay phep xd quan binh thanh

xin giay phep xay dung quan binh thanh

cap phep xay dung quan binh thanh

ve giay phep xay dung quan binh thanh

dieu chinh giay phep xay dung quan binh thanh

xin phep cai tao nha quan binh thanh

xin phep sua chua quan binh thanh

xin phep nang tang quan binh thanh

xin phep xay dung nha kho quan binh thanh

dieu chinh gpxd quan binh thanh

xin phep xay nha tro quan binh thanh

xin phep xay biet thu quan binh thanh

xin phep xay nha pho quan binh thanh

xin phep xay nha xuong  quan binh thanh

xin phep xay nha thep  quan binh thanh

xin phep xay nha tien che  quan binh thanh

xin phep sua nha  quan binh thanh

do ve xin phep quan binh thanh

xin giay phep xay dung quan binh thanh

xin phep xay dung quan binh thanh

dich vu xin phep xay dung quan binh thanh

xin giay phep xay dung quan binh thanh

xin phep xay dung phuong 1 binh thanh

xin phep xay dung phuong 11 binh thanh

xin phep xay dung phuong binh thanh binh thanh

xin phep xay dung phuong 13 binh thanh

xin phep xay dung phuong 14 binh thanh

xin phep xay dung phuong 15 binh thanh

xin phep xay dung phuong 7 binh thanh

xin phep xay dung phuong 19 binh thanh

xin phep xay dung phuong 2 binh thanh

xin phep xay dung phuong 21 binh thanh

xin phep xay dung phuong 22 binh thanh

xin phep xay dung phuong 24 binh thanh

xin phep xay dung phuong 25 binh thanh

xin phep xay dung phuong 27 binh thanh

xin phep xay dung phuong 28 binh thanh

xin phep xay dung phuong 3 binh thanh

xin phep xay dung phuong 5 binh thanh

xin phep xay dung phuong 6 binh thanh

xin phep xay dung phuong 7 binh thanh

xin giay phep sua nha o binh thanh

xin giay phep nang mai nha binh thanh

xin phep xay nha tam binh thanh

xin phep xay nha tro binh thanh

ve xin phep xay dung quan binh thanh

chinh sua giay phep xay dung quan binh thanh

thiet ke xin phep xay dung quan binh thanh

xin giấy phép sửa nhà ở quận bình thạnh

xin giấy phép nâng mái nhà quận bình thạnh

xin phép xây nhà tạm quận bình thạnh

xin phép xây nhà trọ quận bình thạnh

xin giấy phép xây phòng trọ quận bình thạnh

hợp thức hóa nhà đất quận bình thạnh

hoàn công xây dựng quận bình thạnh

xem quy hoạch quận bình thạnh

tách thửa đất quận bình thạnh

xin phép xây dựng bình thạnh trên sở xây dựng

gia hạn giấy phép xây dựng quận bình thạnh

cấp phép xây dựng quận bình thạnh

cap phep xay dung quan binh thanh

gộp thửa đất quận bình thạnh

đo đạc hiện trạng thửa đất quận bình thạnh

cắm mốc quận bình thạnh

error: Content is protected !!