XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 3

1. DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 3:

– Đơn giá đo vẽ xin giấy phép xây dựng mới nhà phố quận 3: 17.000đ/m2.

– Xin phép cải tạo, nâng tầng: thỏa thuận khi khảo sát.

– Điều chỉnh giấy phép: 5.000.000đ/bộ.

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sỡ hữu nhà ở.

– Thời gian xin giấy phép: 14 ngày.

– Chi phí công xin phép sẽ thỏa thuận khi quý khách liên hệ.

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

– Website: https://sites.google.com/site/xinphepxaydungsg/xin-phep-xay-dung-quan-3

– XIN PHÉP XÂY DỰNG CÁC QUẬN – HUYỆN KHÁC TPHCM (CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI).

XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 1

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 4

XIN GIAY PHEP XAY DUNG QUAN 3
xin phep xd quan 3

xin phep xay moi quan 3

xin phep xay nha quan 3

xin phep xay dung quan 3

xin phep quan 3

xin phep xd quan 3

cty xin phep xd quan 3

dv xin phep xd quan 3

xin gpxd quan 3

xin giay phep xd quan 3

xin giay phep xay dung quan 3

cap phep xay dung quan 3

ve giay phep xay dung quan 3

dieu chinh giay phep xay dung quan 3

dieu chinh gpxd quan 3

xin phep xay nha tro quan 3

xin phep xay biet thu quan 3

xin phep xay nha pho quan 3

xin phep xay nha xuong  quan 3

xin phep xay nha thep quan 3

xin phep xay nha kho quan 3

xin phep xay nha tien che quan 3

xin phep sua nha quan 3

do ve xin phep quan 3